24 Zoll Vorderrad Alu mit Shimano Nabendynamo DHC30003 Vollachse silber

24 Zoll Vorderrad Alu mit Shimano Nabendynamo DHC30003 Vollachse silber
24 Zoll Vorderrad Alu mit Shimano Nabendynamo DHC30003 Vollachse silber
24 Zoll Vorderrad Alu mit Shimano Nabendynamo DHC30003 Vollachse silber
24 Zoll Vorderrad Alu mit Shimano Nabendynamo DHC30003 Vollachse silber
24 Zoll Vorderrad Alu mit Shimano Nabendynamo DHC30003 Vollachse silber